22 Aralık 2014 Pazartesi 15:55

ŞEHİR

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Toplandı

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Toplandı
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Toplandı
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Toplandı
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20Aralık’ta İLBANK Ankara Macunköy Sosyal Tesislerinde konuya ilişkin çalıştay düzenledi.

Haberin Adresi www.34Volt.com Haberin Adresi www.34Volt.com

Kentsel dönüşüm için bugüne kadar 1 Milyar TL’yi aşkın kaynak kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 20Aralık’ta İLBANK Ankara Macunköy Sosyal Tesislerinde konuya ilişkin çalıştay düzenledi.

İmar hakkı transferi ile hem mağduriyetlerin giderilmesi hem de kentsel dönüşüm için kaynak oluşturulması yönünde adım atan bakanlık; kentsel dönüşüm çalıştayıyla farklı kesimden temsilcilerin fikir ve önerilerini aldı.

Çalıştaya Katılım Yoğun Oldu

İLBANK yönetim kurulu üyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin Baş Danışmanı İbrahim Acar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay tanıtım toplantısına yaklaşık 300 kişi katıldı. İLBANK Gn. Md. Yardımcısı Mehmet Gürbüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel MüdürüVedat GÜRGEN, Bakan Danışmanı İbrahim ACAR, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, birer konuşma yaptılar. Daha sonra çalıştayda ele alınacak konulara ilişkin sunumlar yapıldı.

Destek Politikaları Heyeti Kentsel Dönüşüm Grup Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Gülay, Hikmet Haspolatlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başakanlığı Planlama Şube Müdür V. Hülya Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Müşaviri Zekeriya Sevim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. SeyfettinErdoğan kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptılar.

Çalıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE de katılarak kısa bir konuşma yaptı ve çalıştay’a başarılar diledi. Sayın Bakan konuşmasında; kentsel dönüşümün ülkemiz için önemi ve gerekliliğini vurguladı. Sivil katkıyı ve ortka akıl oluşturulmasını önemsediğini söyledi.

Sayın İbrahim Acar çalıştayda yaptığı konuşmasında, çalıştayın ‘Büyük medeniyet yürüyüşümüzün köşe taşlarından ve şehirlerimizin yeniden inşa süreci faaliyetlerinden en önemlisi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: Büyük bir medeniyetin varisleri olarak son bir asırda iyi bir sınav veremediğimiz bir gerçektir. Emanetçisi ve mümessili olduğumuz maddi ve manevi değerlerimizi korumada, güzel vatanımızı imar ve inşa etmede uzun yıllara sari ihmallerimizi telafi etmek üzere başlatılmış olan yeniden ihya ve imar hareketinin, topyekûn kalkınma ve bir millet olarak yeniden ayağa kalkma hareketinin bir unsuru olarak “Kentsel Dönüşüm” çalışmalarını her yönüyle ele almak ve tüm detayları ile irdelemek gerekiyor. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, ekonomik açıdan, mimari ve planlama açısından, hukuki açıdan ve diğer açılardan konunun uzmanları, akademisyenler, bürokratlar, uygulayıcılar, tüm muhatap ve tarafları muhtelif platformlarda bir araya getirerek en doğru planlamayı, en doğru uygulamayı sorunlara çözümleri tartışmak gerekiyor. İşte bugün gerçekleştirmek istediğimiz çalıştayımızın bu amaca mütevazi bir katkısı olacağını ümit ediyoruz.

Şehirlerimizin yeniden imar ve inşa süreci olan “Kentsel Dönüşüm” süreci birçok zorlukları, sorunları, imkan ve fırsatları olan bir süreçtir. Bu konulara ilişkin tecrübesi olan, çalışması olan bilgi birikimi ve söyleyecek sözü olan sayın katılımcılar, çalıştayda fikirlerini, tecrübe ve çalışmalarını ortaya koyacaklar tartışacaklar. Mutabık kalınan ve kalınmayan hususları dikkatle dinleyerek kayıt altına alacak ve sonucu bir kaynak eser olarak derleyecek ve ilgililere sunacağız.

Şehirlerimizin tarihi ve kültürel varlıkları, değer ve özellikleri korunarak yeniden yapılanması, mevcut sağlam olmayan binaların, plansız çarpık yapılaşmanın yerini planlı, modern, medeni, kimliği ve kişiliği olan içerisinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşanabilen, gelecek nesillere iftiharla emanet edilecek şehirler inşa edilmesi hedefimizdir.

Bu hedef kolay ulaşılabilir bir hedef değildir, ancak imkansız da değildir. Bir taraftan da tamamına yakını deprem kuşağında olan ülkemizde aciliyeti ve zarureti olan bir konudur. Birçok sorun da bu noktadan çıkmaktadır. Muhtemel bir depremde büyük can kayıplarına sebep olacak bir yapı stoğuna sahibiz. Bu durum mevcut binaların hızla ve acilen yenilenmesini gerektiriyor. Milyonlarca konut ve işyeri bu kapsamdadır. Yeni rezerv alanları planlayarak orada inşa edilecek mekanlara naklin gerçekleşmesi, sosyal ve kültürel sorunlar yanında ciddi finansal güç ve zaman gerektiriyor. Bu çerçevede Kentsel Dünüşüm’ü Binasal dönüşümün ötesine taşıyarak yeniden planlı şehirler kurma, mevcut şehirlerimizi en ideal dönüşüm sistemi ile dönüştürme nasıl olabilir? Bu ve benzeri konular çalıştayda müzakere edilecek.

Büyük değişim süreci elbette sadece şehirlerimizle sınırlı kalmamalıdır ve kalmayacaktır. Kırsalda da aynı sorun ve ihtiyaç fazlası ile mevcuttur. Bu nedenle Kırsal Dönüşümle ilgili de 10 Ocak 2015 günü bir çalıştay yapmayı planlıyoruz.

Diğer taraftan bu büyük değişim sürecinde en önemli sorunlardan birisi de imar hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin sorunlar, imar kısıtları gibi sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı “İmar Hakkı Transferi” Çalıştayını da 29 Kasım 2014 günü gerçekleştirdik. Çok değerli katılımcıların ciddi ve önemli fikirleri, önerileri istihsal edildi. Bunların da derlenerek bir kaynak esere dönüştürme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca, yine yeniden yapılanma ve inşa sürecinde en önemli çalışmalardan birisi de Bakanlığımızca başlatılmış olan Ülke Çapında Stratejik Mekansal Planlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar da yeniden inşa edilecek şehirlerimizin veya yeni kurulacak yerleşim birimlerimizin en doğru planlama ile planlarının yapılması ve ona göre yapılaşmanın yapılması açısından çok önemlidir.

Yine ülke çapında yapılmakta olan söz konusu stratejik mekansal planlama çalışmalarına yardımcı kaynak ve referans olabilmesini ümit ettiğimiz bir çalışmamız daha var; Şehir Kimliği Çalıştay’larımız. Şimdiye kadar 7 şehirde (Ordu, Üsküdar, Sivas, Kırşehir, Düzce, Adıyaman ve Kütahya’da) gerçekleştirmiş olduğumuz ve her ilimizde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu çalıştaylarda da her bir şehrin kendine has kimliğini tespit ederek, kaybolan değerlerin ihyasında ve yeniden yapılanmada bu kimliğin esas alınmasını arzu ediyoruz.

Bu ve benzeri çalışmaları Bakanlığımızın desteği ile sivil ve gönüllü çalışmalar olarak yapmaktayız. Sayın Bakanımız İdris GÜLLÜCE’nin, Belediye Başkanlığı döneminde de yaptığı bir uygulama vardı: Sorumlu olduğu alanda yaptığı çalışmalara azami ölçüde sivil katkı temin etmek üzere gerekli mekanizmaları kurmak ve organizasyonların yapılmasını teşvik etmek. Bu, kendi bilgi ve tecrübesinin yanında diğer insanların da bilgi, tecrübe ve fikirlerine, ortak akıl ve istişareye önem vermektir.

Bu çerçevede; Bakanlık görevini üstlenmesinin akabinde bakanlığın görev alanındaki düşünce, bilgi birikimi ve tecrübelerden istifade etmek üzere gerekli mekanizmaların kurulması için çalışma yapılması talimatını verdiler. İstanbul ve Ankara’da Üniversitelerden öğretim üyelerini, bilim adamlarını, ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini davet ederek geç saatlere kadar müteaddit toplantılar yapıldı fikir alış verişinde bulunuldu.

Daha organize çalışılabilmesi amacıyla İstanbul’da Bakanlığımızın görev ve yetki alanında bilgi ve tecrübe sahibi olan; Sivil Toplum Temsilcilerinden, İş Dünyasından, Bilim adamı ve akademisyenlerden, bürokrasiden gelen yaklaşık 100 civarında gönüllüden dostlardan oluşan 10 adet heyet, çalışma grubu kurduk. Her heyetin çalışmalarını asiste eden uzmanları ve sekreteryası var. Bu heyetlerimiz yaklaşık 10 aydır çalışıyor, araştırmalar yapıyor, her hafta (pazartesi, Salı, Çarşamba günleri sabah saat 7.00 – 09.00 arası) toplanarak fikir üretiyor, üretilmiş fikirleri derliyor, değerlendiriyor ve çalışmalarının sonucunu rapor halinde Sayın Bakanımıza arz ediyor.
Elbette Bakanlığımızın bürokrasisinde, her biri kendi konusuna hakim, ehliyetli ve doğru dürüst çalışan, başarılı bir kadrosu var. Bizim çalışmalarımız bu kadroların çalışmalarına ilave katkı ve fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Karar Sayın Bakanımızın icraat ise değerli bürokratlarımızın işidir.

Yukarıda sözü edilen Heyetlerimizden birisi olan Kentsel Dönüşüm Heyetinin çalışmalarının sonucunda organize etmekte olduğu Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, ilgili heyetimizin, Sayın Mehmet Gülay bey’in başkanlığında, üzerinde yaklaşık 9 aydır çalıştıkları değişik çevrelerle müteaddit toplantı ve görüşmeler yaparak ve diğer taraftan ciddi bir kaynak taraması sonucu elde ettikleri bilgileri bir sunum dosyası kapsamında Sayın Bakanımıza arz etmemiz, Sayın Bakanımızın da çalışmaya yönelik takdirlerini ifade etmesi ve bu konuda bir çalıştay yapılması talimatını vermesi üzerine organize edilmiştir. .

Çalıştay’dan Ülkemiz ve Milletimiz adına hayırlara vesile olacak sonuçlar çıkması temennisi ile başarılar diliyor ve saygılar sunuyorum.’ dedi.
Yaklaşık olarak 200 civarında katılımcı ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalıştayında ise yuvarlak masalar etrafında 10 kişilik çalışma grupları oluşturularak, katılımcılardan beyin fırtınası yapmaları istendi.İlginizi Çekebilir

“Ben 10 İle Şimdi Youtuber Olma Zamanı!” Ben 10 Hayranları Ünlü Youtuber Furkan Yaman’La Video Çekme Şansı Kazanacak

Ben 10 hayranları ünlü Youtuber Furkan Yaman’la video çekme şansı kazanacak


Düzeltme Demo Day 2018 Finalinde Geleceğin Yıldız Girişimleri Seçildi!

Lüleburgaz Belediyesi’nin İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan ettiği 2018 yılı projelerinden olan ve Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile hayata geçirilen “Geleceğin Yıldız Girişimcileri” projesi kapsamında 17 Mayıs 2018 tarihinde Demo Day finali gerçekleştirildi.


Zorlu Center'da 23 Haziran Cumartesi Evrencan Gündüz, 22 Haziran'da Jülide Özçelik, 20 Haziran Çarşamba Doğu Demirkol Sahne Alacak

Stand up gösterisinde kendi yaşamından, güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, tek kişilik oyunuyla 20 Haziran Çarşamba saat 20:00’da Park’ta sevenleriyle buluşacak.


Sunglass Hut’Ta Rüya Büyüktetik Ve Ümit Karalar İle Yaz Alışverişi

SUNGLASS HUT’TA RÜYA BÜYÜKTETİK VE


Kıko Milano İle Ciltlere Bahar Temizliği!

İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano, bahar aylarında cildinizin tazeliğine tazelik katıyor.


Etiketler: olan, Kentsel, yeniden, Sayın, DönüşümYorum Yazın

420

Üye olmadan yazmak istiyorum

Yorumlar 0 adet

Yorumunuz Kaydedildi.

Editörlerimizin yoğunluğuna göre onaylanmasına çalışılacaktır.

Teşekkür ederiz.

img