Kullanım Koşullarımız, Gizlilik Hakları ve Yükümlülükler

Reklam Politikamız

www.34volt.com adlı ve bu adreste yayın yapan sitemizi okuyan, sitemizi kullanan, veri, bilgi, görüntü, video, resim, çizim, fotoğraf ve benzeri materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki belirtmiş olduğumuz koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Sitemizi kullanmaya başlarken önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi Volt Medya İletişim Hizmetleri’ne aittir. Web sitemize; http://www.34volt.com web adresinden ulaşılmaktadır. Bu sayfada yer alan “Kullanım koşulları, Gizlilik Hakları ve Yükümlülükleri” başlıklı metin güncellenebilir. Lütfen periyodik bu sayfayı ziyaret ediniz

1. KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM
Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmalarının gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını, bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.

“Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi ”ne Buradan Ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için mutlaka okuyunuz.


2- ÜYE VE KULLANICILAR İÇİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
www.34volt.com okurları, kullanıcıları, üyeleri “Üyelik” sayfamızda yer alan “Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara dikkat etmek zorundadırlar. Okurlarımız, kullanıcılarımız, üyelerimiz bu üyelik sözleşmesini ve T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunları dikkate almak ve bu yasalara uymak zorundadırlar. Aksi halde www.34volt.com yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamak ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı www.34volt.com yönetimine ödemekle yükümlüdürler.
“Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi ”ne Buradan Ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için mutlaka okuyunuz.

3- YASAL SORUMLULUKLAR

Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda www.34volt.com sitesi ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında www.34volt.com yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin www.34volt.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

Üye ve kullanıcılar www.34volt.com ve tüm 34volt sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlardan kendisi sorumludur. İstenildiğinde yetkili makamlara IP adresi bildirilecektir. 

“Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi ”ne Buradan Ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için mutlaka okuyunuz.

4- YASAL İZİN
Üye ve kullanıcılar; kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve / veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4.2. Üye ve kullanıcılar, www.34volt.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

“Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi ”ne Buradan Ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için mutlaka okuyunuz.

5- GİZLİLİK, KURUMSAL VE KİŞİSEL MAHREMİYET
www.34volt.com servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve / veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı sorunlarının çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta / e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. www.34volt.com kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta / e-mail ile mesaj gönderir.

Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

www.34volt.com sitesi olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliğimizdir. Bilgi güvenliği yönetimine önem veriyoruz.

6- GÜVENLİK
www.34volt.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

www.34volt.com hem sitesinin, hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemesi için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıda ayrıca sayılan güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.

Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

Üye ve Kullanıcılar İçin Güvenlik Önlemleri

Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta / e-mail yoluyla ve / veya başka bir yöntemle tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.

Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan spor takımının ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.

E-posta / e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta / e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.

Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), www.34volt.com sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan "Esc : Çıkış" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak www.34volt.com’ye giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.

Tüm Kullanıcı, okur ve üyelerimize ekran koruyucu ve şifreleme kullanmalarını öneriyoruz.

Bu konuda www.34volt.com tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir sayfalarımızı periyodik olarak ziyaret ediniz. www.34volt.com sitesi olarak ziyaretçilerimizin gizliliği konusu bizim önceliğimizdir. Bilgi güvenliği yönetimine önem veriyoruz.


7- REKLAM POLİTİKAMIZ
İş Ortaklarımız Reklam Verenler


Sitemizde çeşitli reklamlar yayınlanmaktadır. İş ortaklarımız olan reklam verenler bilgisayarınıza DoubleClick çerezi bırakabilir. Kullanıcılar bir iş ortağının web sitesini ziyaret edip bir reklamı görüntülediğinde ya da tıkladığında, son kullanıcının tarayıcısına bir çerez bırakılabilir. Bu reklam veren ortakları arasında Google Adsense de vardır. www.34volt.com olarak Googleadsense ve diğer reklam verenlerimizin reklam politikalarına ve reklam programlarına uyarız.


Çerezleri İptal Etmek İçin

Eğer çerezlerinizi iptal etmek istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizden ayarlayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyiniz İptal işlemi için www.aboutads.info adresini ziyaret edebilirsiniz. Volt Medya İletişim Hizmetleri’nin ve www.34volt.com sitesinin reklam şirketlerinin çerezleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Bu konuda daha detaylı bilgi için reklam veren ortaklarımıza başvurabilirsiniz.

Çerez ya da Cookie Nedir?

“Cookie – Çerez” kelimesi web sayfası sunucusunun sizin bilgisayarınızın hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Sitemizin bazı bölümlerinde kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez kullanılıyor olabilir. Ayrıca sitede mevcut bulunan reklamlar aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bazı reklam veren ortakları çerezlerini ve Web işaretleyicilerini kullanabilir.


8- DIŞ BAĞLANTILAR
www.34volt.com sitesi, internetin doğası gereği birçok farklı internet adresine bağlantı vermektedir. www.34volt.com verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

9- KÖTÜYE KULLANIM, SPAM VE ZARARLI İÇERİK BİLDİRİMİ

Sitemizde görmüş olduğunuz telif hakkı ihlali, kötüye kullanım ve spam bildirimi, zararlı yazılım veya diğer zararlı içerikler için lütfen bizimle irtibata geçin. Bu bildirimler için kullanabileceğiniz iletişim adresimiz  bilgi@34volt.com

10- DİĞER HÜKÜMLER
Yukarıda yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

www.34volt.com yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

Üye ve kullanıcıların www.34volt.com için bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile özen yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını, bunları bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.
“Kullanım koşullarımız, Gizlilik Hakları-Yükümlülükleri ve Reklam Politikamız” ile ilgili sorularınız var ise lütfen bilgi@34volt.com adresine mail gönderiniz.


img